Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Kavels in Wiarda

Kavels in Wiarda

Alle vrije kavels in Wiarda zijn verkocht.

Beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan

Voordat je een kavel koopt en een bouwaanvraag indient is het van groot belang te weten welke aanwijzingen het beeldkwaliteitsplan geeft en welke bebouwingsvoorschriften en welstandsrichtlijnen van toepassing zijn.

Aansluitend op het stedenbouwkundige plan voor Wiarda is een beelkwaliteitsplan gemaakt. Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft de basisprincipes, die aan het stedenbouwkundige plan ten grondslag hebben gelegen en verduidelijkt met welke middelen de gewenste kwaliteit daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De individuele bouwplannen worden getoetst aan de welstandsrichtlijnen en de voorschriften van het bestemmingsplan "De Zuidlanden, plandeel Wiarda".

In deze documenten leest u bijvoorbeeld dat het hoofdgebouw één duidelijke kapvorm moet hebben die de bebouwing tot een eenduidig object maakt. Bovendien is in de genoemde documenten vastgelegd dat alle gebouwen, dus ook garages, worden afgedekt met een pannenkap of een rietkap. 

Klik op onderstaande link voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan en de welstandsrichtlijnen.


Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan

Aanlegvoorzieningen in Wiarda

In Wiarda worden kavels aangelegd die aan bevaarbaar water grenzen. Om de aanleg van boten die binnen het gebied van De Zuidlanden kunnen varen mogelijk te maken en de beeldkwaliteit van het gehele gebied van een hoog niveau te houden, schrijft De Zuidlanden voor hoe de aanlegvoorzieningen er uit moeten zien.

Het uitgangspunt van de oevers in De Zuidlanden is dat zij een natuurlijk karakter hebben. Dit houdt in dat de overgang van de kavel naar de water een met beplanting begroeide helling is en dat die taludhelling niet te steil is en dat er geen “harde” oevers gemaakt worden anders dan achter de aanlegsteiger/vlonder en in combinatie met die aanlegvoorziening.
 
In het document 'Aanlegvoorzieningen De Zuidlanden' worden 8 alternatieve aanlegvoorzieningen voor het aanleggen van boten getoond.
 

Document aanlegvoorzieningen De Zuidlanden

ALL ELECTRIC WONEN: Kiezen voor de toekomst

Best een bijzondere gedachte dat je helemaal geen gas nodig hebt als energiebron. Maar de realiteit is dat gasverwarming zijn langste tijd heeft gehad. Daarnaast wordt een huis in de toekomst steeds intensiever gebruikt voor bijvoorbeeld werken, studeren, sporten, maar ook zorg, veiligheid en energie opwekken.

Door het bouwen van een all-electric woning maak je de overstap naar een nieuwe manier van wonen. We hebben een brochure over All Electric Living ontwikkeld die je handvatten kan bieden in het ontwerpproces van je woning.

Klik op onderstaande link voor de brochure


Brochure All ELECTRIC LIVING