Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

  • Parkeren ‘uit het zicht’
  • Slechts één centrale toegangsweg
  • Snel rijden onmogelijk door smalle wegprofielen 

De auto is hier te gast

De hoofdontsluiting voor autoverkeer is vanaf de Ublingaplantage. Vanaf de centrale havenkom krijgt elk schiereiland vervolgens een eigen smalle insteekweg

Hierdoor wordt doorgaand autoverkeer in de wijk ontmoedigd. Vanuit Wiarda worden bovendien geen (auto)wegen aangelegd naar het buitengebied. Het resultaat? Een stille, veilige woonbuurt die prima te bereiken is per auto maar waar de auto te gast is. Dit gegeven wordt nog eens versterkt door grotendeels gecamoufleerde parkeeroplossingen, waaronder geconcentreerde parkeerplaatsen in parkeerlanen en binnenterreinen. 

 

 


Terug naar vorige pagina