Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

In de eerste jaren van De Zuidlanden was er een Brede school in Techum. Hier zaten De Sprong, OBS De Pionier en Sinne kinderopvang in één gebouw samen, een zogeheten Brede school. Sinds begin 2020 is dit veranderd. De Sprong en Sinne kinderopvang zijn verhuisd naar een nieuw gebouw bij De Klamp. Dit gebouw is eind 2019 gerealiseerd. OBS De Pionier is nog wel gevestigd in het gebouw van de voormalig Brede school.


Terug naar voorzieningen

Scholen in De Zuidlanden

Onderwijs en kinderopvang

Begin september 2008 is de eerste paal geslagen voor de Brede school De Zuidlanden. Hier kunnen de kinderen terecht bij drie basisscholen, een peuterspeelzaal en kinderopvang op één adres. Tegenwoordig is IKC De Sprong samen met Sinne kinderopvang verhuist naar een nieuw gebouw in De Klamp. OBS De Pionier is nog wel gevestigd in het gebouw in Techum.

Vervolgonderwijs is ook niet ver. Leeuwarden biedt onderwijs op alle niveaus, van basis- en voortgezet onderwijs tot hoger beroepsonderwijs en zelfs universitaire opleidingen.