Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Uitstekend bereikbaar

Om ook van alle voorzieningen buiten De Zuidlanden te kunnen genieten is bij de ontwikkeling van De Zuidlanden extra aandacht geschonken aan bereikbaarheid. Per auto, per fiets, wandelend maar ook per openbaar vervoer en natuurlijk per boot.

Connexxion verzorgt het openbaar vervoer van en naar Goutum. De wijk is aangesloten op het net van de stadsdienst in Leeuwarden. De dichtsbijzijnde stadsverbinding is aan de Jonkersleane in Goutum en er rijdt een lijndienst langs de Drachtsterweg.

Leeuwarden heeft goede voorzieningen voor wat betreft het openbaar vervoer. Over enkele jaren kunt u zelfs vlakbij, in de Werpsterhoek, vanaf het nieuwe NS-station per trein rechtstreeks naar Zwolle, Groningen, de Randstad en natuurlijk naar Leeuwarden zelf! Eind 2014 is gestart met de onderdoorgangen bij het spoor en is men druk bezig met de voorbereidingen van het station.

Leeuwarden is nóg beter bereikbaar met de aanleg van de Haak om Leeuwarden. De nieuwe rijksweg aan de (zuid) westkant van Leeuwarden. Met de auto is De Zuidlanden helemaal een prima uitvalsbasis. De Overijsselselaan vormt de verbinding tussen de Haak om Leeuwarden en de Van Harinxmabrug bij Goutum. De weg loopt door De Zuidlanden en heeft een groen uiterlijk en een stedelijk karakter. 


Kijk op Leeuwarden-VrijBaan voor alle actuele informatie over het
verbeteren van de bereikbaarheid van de stad.

Wiarda per auto

De hoofdontsluiting voor autoverkeer is vanaf de Ublingaplantage. Vanaf de centrale havenkom krijgt elk schiereiland vervolgens een eigen smalle insteekweg.

 

 

 

Per fiets

De hoofdontsluiting voor fietsers takt af van de Drachtsterweg naar de centrale fietsroute die oost-west door Wiarda loopt.

Deze fietsroute (via de Skâns) krijgt door middel van een fietsbrug aansluiting op de Hounsdyk, die voor autoverkeer wordt afgesloten. Deze fietsbrug wordt in het vierde kwartaal van 2017 gerealiseerd. De fietsbrug is in de planning naar voren gehaald, zodat fietsverkeer vanuit Wiarda een snellere en (deels) autovrije route hebben naar Goutum en niet om hoeven te fietsen via de Ublingaplantage.

De tweede fietsontsluiting is langs de Ulbingaplantage. Deze route ligt in het verlengde van het fietspad naar de sportvelden en loopt parallel aan de auto-ontsluiting.

Richting Zuiderburen kunt u een recreatieve fietsroute volgen die – samen met een sloepenroute – onder de Drachtsterweg doorloopt. In de toekomst zal deze route in westelijke richting langs de noordelijke over van de Wurdumerfeart worden doorgezet om uiteindelijk in Wirdum te eindigen.

 


Terug naar voorzieningen