Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Beeldkwaliteitsplan

Beeldkwaliteitsplan

Open

Aanlegvoorzieningen

In Wiarda worden kavels aangelegd die aan bevaarbaar water grenzen. Om de aanleg van boten die binnen het gebied van De Zuidlanden kunnen varen mogelijk te maken en de beeldkwaliteit van het gehele gebied van een hoog niveau te houden, schrijft De Zuidlanden voor hoe de aanlegvoorzieningen er uit moeten zien

Het uitgangspunt van de oevers in De Zuidlanden is dat zij een natuurlijk karakter hebben. Dit houdt in dat de overgang van de kavel naar de water een met beplanting begroeide helling is en dat die taludhelling niet te steil is en dat er geen “harde” oevers gemaakt worden anders dan achter de aanlegsteiger/vlonder en in combinatie met die aanlegvoorziening.

In het document 'Aanlegvoorzieningen De Zuidlanden' worden 8 alternatieve aanlegvoorzieningen voor het aanleggen van boten getoond.


Aanlegvoorzieningen De Zuidlanden