Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Definitieve inrichting De Skans

Enige tijd geleden hebben wij de definitieve inrichting van de straat bekend gemaakt. We gaan binnenkort beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Enige tijd geleden hebben wij de definitieve inrichting van de straat bekend gemaakt. We gaan binnenkort beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

Planning
De werkzaamheden beginnen op maandag 21 juni 2021. Tijdens de werkzaamheden is de hele straat gestremd en daardoor is de voorkant van de woningen niet bereikbaar. We verwachten dat het werk rond 14 juli klaar is.              

Er worden borden plaatsen om de fietsers en voetganger om te leiden via de Pols en De Oanrin.

Tot slot
Heeft u nog vragen over deze brief of de werkzaamheden? Stel deze gerust via info@dezuidlanden.nl of 058 233 40 44.