Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Beantwoording Wiarda fase II & III opmerkingen op het inrichtingsplan

Enige tijd geleden is bij u een brief met het inrichtingsplan voor Wiarda fase II en III in de bus gevallen. Hierop zijn een aantal reacties bij ons binnengekomen.

De beantwoording van deze reacties hebben wij gebundeld in de bijlage.

Hopelijk hebben wij jullie hiermee voldoende geïnformeerd. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met het projectbureau: info@dezuidlanden.nl

Hartelijke groet,
Projectbureau De Zuidlanden