Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Inrichting fase 2 en 3 Wiarda

Uitleg inrichting
De inrichting is hetzelfde als de inrichting van fase 1. Dat betekent dezelfde verkeersprincipes en hetzelfde kleur- en materiaalgebruik.De groene inrichting staat ook in het plan opgenomen. Later wordt een beplantingsplan gemaakt waarbij de soort wordt bepaald. Het inrichtingsplan geeft nu aan of er bomen, heesters, gras of lage beplanting bij u in de straat komt.

Parkeren
U ziet in dit ontwerp wellicht meer parkeerplaatsen dan verwacht. Gedurende de ontwikkeling van Wiarda is gebleken (onder andere door de bouw van het soort woningen) dat er meer parkeerruimte nodig is in de openbare ruimte. De ‘extra’ parkeerplaatsen hebben we dusdanig gesitueerd dat ze bij het gebruik van de omgeving passen.

Planning
We verwachten dat we rond de zomer kunnen beginnen met de eerste werkzaamheden. Het gaat dan om de straten: De Pols, De Klimme en De Jint. De Oanrin en De Fierljepper volgen later. Die planning is onder ander afhankelijk van de vorderingen in de bouw. Zodra er een definitieve planning bekend is laten wij dat uiteraard aan u weten.

Uw vragen
Heeft u nog vragen over deze inrichting? Of wilt u graag reageren? Dan kan dat uiteraard. Stuurt u uw vraag en/of reactie via info@dezuidlanden.nl vóór 5 februari 2021 naar ons toe. Wij verzamelen vervolgens alle vragen en reacties en geven hier een reactie op.