Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Een pluktuin met fruit voor de buurt

Aan De Ôfset in Wiarda ontstaat sinds kort een heuse fruitpluktuin. Bij buurvrouwen Martha en Olga borrelde vorig jaar het idee op om, van het stuk gemeentegrond tussen hun huizen, een fruitpluktuin te maken. Er werd een plan geschreven en een voorstel met handtekeningen van buren werd ingediend bij de gemeente. De aanvraag voor het Mienskipfonds werd gehonoreerd en in maart zijn de handtekeningen voor bruikleen van de grond gezet.

Nu, dik een half jaar na het eerste idee, staan zelfs de eerste fruitbomen al. En de bomenkweker heeft ze verzekerd dat er al dit jaar walnoten geplukt kunnen worden! De buurvrouwen vertellen enthousiast: ‘’het mooie is dat dit een fruitpluktuin wordt voor en door iedereen. Samen met onze buren leggen we de tuin aan, genieten we van de vruchten die we kunnen plukken en laten we kinderen zien dat het fruit niet uit de supermarkt komt. We starten binnenkort met de basaltblokken aan het water en daarna volgt de rest van de inrichting, zoals de planten en pergola’s. Hoe we dat doen? Daar zoeken we gezien de situatie rond corona nog een creatieve oplossing voor”.

De ideeën van de Ôfset blijven niet onopgemerkt in de buurt: “Laatst kwamen al mensen uit de buurt langs om te vragen hoe we dit toch hebben aangepakt. Ook zij willen graag een (fruit)pluktuin realiseren. Dat vinden wij echt superleuk!''