Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Mobiel groen

De afgelopen maanden is er met werkgroep Wiarda en het wijkpanel gesproken over de invulling van mobiel groen in Wiarda. Dit is een concept waarbij verplaatsbaar en tijdelijk groen in een gebied wordt geplaatst in samenspraak met bewoners.

Eerder werd gedacht aan de binnenstad locatie voor Pathé. Dit idee strandde. Aangezien er vanuit Wiarda veel vraag naar groen was van bewoners door de overgangsfase van bouwrijp naar woonrijp kwam het idee om Mobiel Groen in te zetten in Wiarda.

Inmiddels is dit idee een concreet plan geworden. Hier vind je een tekening voor de inrichting van de parkjes. Bij park 1 wordt nog gebouwd door Kuin. Hierdoor zal niet het hele parkje ingericht worden zoals op de tekening staat. In overleg met de werkgroep wordt goed gekeken hoe dit park dusdanig ingericht kan worden zodat het goed gebruikt kan worden voor het mobiel groen.

Voor de bewoners van Wiarda wordt er eind maart/begin april een officiele opening georganiseerd. Daarvoor zijn nu de voorbereidingen in volle gang.