Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Riolering Wiarda

Er zijn de afgelopen tijd verschillende klachten binnengekomen over stankoverlast van de riolering.

Die klachten worden veroorzaakt doordat de aansluiting van de riolering in Wiarda op het grote persriool niet tijdig gereed is gekomen. Daarom wordt het riool regelmatig ter plekke geleegd, wat stankoverlast geeft, zeker bij mooi weer met hoge temperaturen.
De overlast is over zodra de aansluiting op de persleiding er is. We zetten alles op alles om eind 2018 (mede afhankelijk van mogelijke winterse omstandigheden)  een goed werkende riolering gerealiseerd te hebben. Die werkzaamheden bestaan uit de aansluiting op de persleiding naar de zuivering en het plaatsen van een fors gemaal.

Onze excuses voor het ongemak dat dat in uw woonkwaliteit heeft opgeleverd.