Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Woningbouw 3e fase Wiarda

Dinsdag 4 juli heeft het college van b. en w. van de gemeente Leeuwarden een besluit genomen over de sportuitbreiding van sportcomplex Wiarda. De uitbreiding zal niet plaatsvinden op Wiarda.

Er wordt een nieuw sportcomplex gerealiseerd in Middelsee, het nieuw te ontwikkelen woningbouwgebied in De Zuidlanden, ten westen van de Overijsselselaan.
 
Dit betekent dat er nu gestart kan worden met de stedenbouwkundige invulling van de noord-oostelijke rand van de tweede en de derde fase van buurtschap Wiarda. Naar verwachting wordt dit nog voor het eind van 2018 afgerond, waarna fasegewijs ook deze twee fases in verkoop kunnen. 
 
Het besluit moet nog wel bekrachtigd worden door de gemeenteraad voordat het definitief is. De verwachting is dat na de zomervakantie 2017 de raadsbehandeling plaatsvindt.