Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Verbindingsvaart Wirdum en de Wurdumerfeart

De doorbraak van de dam in de Hounsdyk voor de openstelling van de verbindingsvaart tussen Wiarda en De Wurdumerfeart heeft vertraging opgelopen.

Door de lage ligging van de smalle Hounsdyk en de benodigde doorvaarthoogte van 1,50m vergt het een ingewikkelder technische ingreep om een tijdelijke brug aan te leggen. Op dit moment kunnen we niet aangeven wanneer de doorbraak en de brug gerealiseerd worden. Via onze website en social media houden we u op de hoogte. De waterverbinding vanuit Wiarda, onder de Drachtsterweg door naar de Tearnserwielen, is sinds mei 2017 wel bevaarbaar.