Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Vaarverbindingen Wiarda en fietsbrug De Skâns

Er wordt druk gegraven aan de vaarverbindingen van Wiarda. De vaarverbinding aan de kant van de Drachtsterweg, bij de geluidswal, is gegraven. De doorbraak is nog niet helemaal gerealiseerd, omdat het water vanuit de Tearnserwielen geleidelijk in het gebied moet stromen. Er is een tijdelijke buis geplaatst, zodat in Wiarda het waterpeil langzaam naar het boezempeil gebracht kan worden. De verwachting is dat rond 28 april 2017 het water op boezempeil is en de verbinding van Wiarda naar de Tearnserwielen klaar is voor gebruik.

Ook is er gestart met het graven van de vaarverbinding naar de Wurdumerfeart vanaf de Hounsdyk. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze verbinding gebruikt kan worden, omdat er een tijdelijke brug geplaatst moet worden over de Hounsdyk. Dit duurt naar verwachting nog enkele weken.

Fietsbrug de Skâns
De fietsbrug van de Skâns naar de Hounsdyk wordt in het vierde kwartaal van 2017 gerealiseerd. Deze fietsbrug is in de planning naar voren gehaald, zodat fietsverkeer vanuit Wiarda een snellere en (deels) autovrije route hebben naar Goutum en niet om hoeven te fietsen via de Ublingaplantage.