Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Infoavond voor bewoners van De Zuidlanden

Op dinsdag 15 november 2016 vindt de jaarlijkse algemene informatieavond voor bewoners van De Zuidlanden plaats.

Tijdens deze avond geven medewerkers van projectbureau De Zuidlanden een presentatie over de voortgang en ontwikkelingen in De Zuidlanden. Opgave voor deze avond graag via info@dezuidlanden.nl vóór vrijdag 11 november 2016.