Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Verkeersbesluit nieuwe brug in de Hounsdyk (Goutum).

De in de Hounsdyk te realiseren brug wordt uitgevoerd als fietsbrug. De huidige (beperkte) doorgaande verkeersfunctie komt hiermee te vervallen.

Dit verkeersbesluit is 20 juni jl. gepubliceerd en is daardoor in werking getreden. 
Tot 6 weken na bekendmaking van het verkeersbesluit kan er bezwaar worden aangetekend.

Lees het besluit hier.