Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Verkeer in Wiarda maandag 3 april en dinsdag 4 april

Maandag 3 april
Fase D1 is aanstaande maandag gereed. We zullen voor dit gedeelte dan alleen nog maar de have rijbaan afzetting moeten inzetten om de volledige aansluiting met de brug te kunnen maken.

De verkeerssituatie ziet er maandag voor een dag als volgt uit:

Al het verkeer van de Ynset, de Ofset en de Ljepper kan maandag voor 1 dag gewoon weer via de Oanrin de wijk in komen, zonder de rijplatenbaan te hoeven passeren. Er wordt dan enkel gebruik gemaakt van onderstaande halve rijbaanafzetting t.h.v. de brug, van 07:00 tot 16:00.

Wel dient men rekening te houden dat de situatie qua wegindeling gewijzigd is. Overig verkeer wat de wijk in en uit gaat met bestemming de Klimme of de Jint ondervindt geen hinder deze dag

Dinsdag 4 april  
Op deze dag zullen we starten aan fase D2 (07:00 uur). Al het verkeer van de Ynset, de Ofset, de Ljepper, de Klimme en de Jint dient dan weer via de rijplaten de wijk in en uit te gaan.

We hebben Holscher gevraagd om extra bebording te plaatsen voor het verkeer in en uit de wijk de Klimme en de Jint. (zie rode lijn) de bocht zou anders voor dit verkeer te scherp worden.