Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Definitieve inrichting fase 1

Definitieve inrichting fase 1

De afgelopen tijd is er hard gewerkt, ook in samenspraak met de werkgroep Wiarda, aan de definitieve inrichting van fase 1. We kunnen u inmiddels de tekening laten zien en de daarbij behorende uitleg.

Groen

De groeninrichting van de openbare is in deze situatie op hoofdlijnen aangegeven. In het najaar wordt gestart met de uitwerking van het groenplan voor geheel Wiarda. Het wijkpanel wordt hierover benaderd om mee te denken. De uitwerking van het groenplan geeft de o.a. de exacte locatie van de bomen aan, de soort, grootte en keuze in beplanting, gras, berm e.d. Het uitgewerkte groenplan wordt aan de bewoners voorgelegd (een inloopmoment), met de mogelijkheid om hierop te reageren. De exacte locatie van bijvoorbeeld locaties van bomen is dus nog bespreekbaar, rekening houdend met ondergrondse kabels en leidingen.

Speelplekken

In deze eerste fase wordt één formele speelplek aangelegd. Het wijkpanel wordt benaderd om mee te denken over de inrichting, zodat een gezamenlijke, gedragen keuze gemaakt kan worden. Er zal nagedacht worden over onder andere de doelgroep, de te gebruiken toestellen, de materialen en het toepassen van beplanting.

Parkeren

Parkeren gebeurt in de daarvoor bestemde vakken, aangegeven met een zogenaamde symbooltegel. Buiten de parkeervakken mag niet worden geparkeerd.

Afval

In overleg met Omrin worden voor de minicontainers (groen, grijs en oud papier) opstelplaatsen aangegeven. Het begin en eind van de opstelplaatsen (in rijen) wordt aangegeven met een zogenaamde symbooltegel. Het definitief plan wordt gecommuniceerd naar de bewoners.
Bij de entree van Wiarda worden verzamelcontainers voor glas en textiel geplaats.

Planning

Op dit moment wordt de planning gemaakt. zodra deze bekend is zal deze ook op deze pagina toegevoegd worden.