Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Definitieve inrichting Wiarda

De aanleg van de openbare ruimte in Wiarda gebeurt in drie fasen: - Fase 1 van De Ljepper tot aan De Skâns - Fase 2 van De Jint tot aan De Klimme. - Fase 3 van De Fierljepper tot aan De Oanrin.