Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Ontmoet één van de eerste bewoners van Wiarda

Wij zijn op bezoek bij familie Rijpma, bestaande uit vader Wybren, moeder Maartje en hun dochters Juliët, Iris en Vera.

Ze zijn begin november 2016 verhuisd naar hun nieuwe all-electric woning en zijn daarmee één van de eerste bewoners in het nieuwe buurtschap Wiarda. “Het stond niet in de planning om zelf een nieuwbouwwoning te bouwen. We hadden een fijne woning in Zuiderburen en keken wel eens naar een bestaande woning. Uit nieuwsgierigheid zijn we naar de informatieavond van Wiarda gegaan en hebben we ons spontaan voor een vrije kavel ingeschreven. We wilden wel graag in het zuidelijk deel van Leeuwarden blijven wonen, dit vanwege ons werk en omdat wij het een fijne woonomgeving voor ons en de kinderen vinden. Goutum was ook favoriet maar er stonden niet veel woningen te koop of ze werden snel verkocht. Daarnaast hadden we bij het bezichtigen van bestaande woningen de gedachte: we kunnen dit ook zelf creëren en bouwen.” 

Bij de loting wordt de kavel aan de familie Rijpma toegewezen. “In het begin was er alleen nog maar een weiland. We liepen dan met laarzen aan over de zompige grond en probeerden een voorstelling te maken van onze kavel. Dan heb je veel fantasie nodig om te zien hoe je toekomstige woonplek wordt.” Stap voor stap komen ze verder in het bouwproces. De interpretatie van de richtlijnen in het Beeld Kwaliteitsplan voor het bouwen van een woning leveren nog de nodige vragen op, maar uiteindelijk levert het een mooi ontwerp van de woning op. Na een lange periode van voorbereiding en bouwen kunnen ze nu genieten van de mooie omgeving die Wiarda hun biedt.

Een tip die Maartje en Wybren aan de nieuwe bewoners in Wiarda willen geven is; bezoek de huidige bewoners of neem contact op met je nieuwe buren. Vraag hoe zij hebben gebouwd, informatie hebben verkregen en hoe zij bijvoorbeeld all-electric vraagstukken hebben opgelost.

De meiden geven aan dat ze nog een wens hebben. Ze zouden heel graag nu al een speelplek willen hebben zodat ze nieuwe vriendjes en vriendinnetjes in de wijk kunnen ontmoeten. Het door Juliët, Iris en Vera ondertekende verzoek is inmiddels al verzonden. 

 

Er is volop bedrijvigheid in Wiarda, er wordt druk gebouwd en de eerste woningen zijn inmiddels bewoond. Lees hiernaast het interview met de familie Rijpma, één van de eerste bewoners van Wiarda.