Wiarda | Waterrijk Wonen in een van de mooiste wijken van Leeuwarden

Verloting 8 vrije kavels

Op woensdag 14 februari 2018 was de loting voor de 8 vrije kavels in Wiarda  (kavel 30 2e fase en kavel 31 t/m 37 3e fase).  Geïnteresseerden voor de kavels konden zich tot 13 februari 10.00 uur inschrijven. Doordat er meerdere gegadigden waren voor dezelfde kavel, moest er worden geloot. 
Dit gebeurde onder toeziend oog van notaris mr. M.A. Jonker Roelants van notariskantoor De Haan AGW Advocaten en Notarissen. Na de loting zijn de 8 kavels aan de gelukkigen toegewezen.